مسجد سلیمانیه

گرند بازار در صورتیکه تور استانبول را تحت عنوان تور مسافرتی خویش ( از بین تورهای ترکیه ) انتخاب نموده اید بدون شک برای دیدن گرند بازار به آنجا بروید . یکی‌از اصلی ترین بازاراهای مسقف در دنیا با ۶۰ خیابان و حدود ۵ . ۰۰۰ دکان است . روزانه لابه لا ۲۵۰هزار تا ۴۰۰ … Continue reading “مسجد سلیمانیه”